I fortsættelse af generalforsamlingerne i juli 2013 i Grundejerforeningen Vedersø Klit og Vester Husby Grundejerforening har Jens Peter Vernersen (formand for Grundejerforeningen Vedersø Klit) og Jørn Astrup Hansen (der repræsenterer bestyrelsen for Vester Husby Grundejerforening) søgt at kortlægge mulighederne, og behovet, for et lokalt engagement i Vesterhavshotellet Vedersø Klit, der er ramt af en konkurs, således at 51, af 86, hotelejerlejligheder den 14. november 2013 kommer på tvangsauktion.

Senest har Astrup Hansen og Vernersen på et møde den 12. oktober 2013 med mulige investorer redegjort nærmere for planerne. 

Hensigten er, 

at erhverve, helt eller delvis, 51 ejerlejligheder, svarende til ca. ¾ af hotellet, på tvangsauktionen, 

at samle ejerskabet til alle 86 ejerlejligheder i et aktieselskab,

at sikre et lokalt engagement i, og en lokal indflydelse på, hotellet.